Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


2019:04-11-2019

Agenda 04-11-2019


Opening

Vaststellen agenda

Ingekomen stukken

Verzoeken / Mededelingen

 • Kennismaking nieuwe wijkagent (19:30u)
 • 907313 : Verzoek tot start Collecteurriool Commissie Kruidenbuurt (CCK). (ander plan op volgende agenda)

Gemeentezaken

 • 19763639 : raadsvoorstel over vaststelling Pilot Omgevingswet : besluit regelluw maken kleine bouwwerken.
 • 19551400 : Bebording Parkeerverbod E01 Hoek Goudkruid - Heidekuid
 • 19396457 Missende bollen bij de Horizon. Wat is hier mee gebeurd ? → (afgehandeld)
 • Wat is er besproken in de afgelopen Gebiedscommissievergadering(en)
 • Renovatie school de Horizon
 • Is er iets bekend vanuit m.b.t. Parkeer problematiek Kruidenbuurt ?
 • Status Centralisering Buurtpreventie
 • Openbare Verlichting vaak defect + omzetten naar led

Bewonersorganisatie

 • Overstap van SNS naar ING als bank (per 16-10-2019)
 • Review beleidsplan n.a.v. verlopen document per 31-12
 • Subsidie BuurtBestuurt 2019/2020
 • Subsidie Buurtpreventie 2020
 • Evaluatie actie Beveiligd Nederland
 • Koers Buurtpreventie Kruidenbuurt
 • Vaststellen concept vergaderdata 2020

Projecten

 • SDW
  • Anti-kerntrekbeslag (tot 31-12-2019)
  • Schilderen deuren en lateien (verder in 2020)
  • Vervangen schuurdeur elementen (verder in 2020)
 • Nederland Beveiligd / BO (Caroline)
 • P19445514 Enquête Irritatie punten Parkeren Kruidenbuurt
 • Nieuw : Luchtroosters (FDA kozijnen)

Bewonersinitiatieven

 • P19973654 : Rommelmarkt vanuit eigen tuin (Begeleider Caroline)
 • P1919663981 Kerstboom op plein Op Goudkruid (Caroline)
 • P19434515 : 2 januari “schoon en veilig” (Jamal)
 • P19691009 : Schilderen Stedin Huisjes (Lianne)
 • P19515244 : Buurkracht "Isoleren Kruidenbuurt" (Molgerd / Bernard)
 • P19933280 : BuurtBestuurt - Renovatie "Stenen paleis" (Bernard)
 • P19375269 : Voorstel project “Burendag 2020”
 • Voorstel : Buurkracht - Zonnepanelen
 • Voorstel : Buurkracht - Sedum dakjes

Actiepunten

Vooorgenomen Besluiten

w.v.t.t.k.

Sluiting

2019/04-11-2019.txt · Laatst gewijzigd: 2019/12/03 16:38 door bernard

Paginahulpmiddelen